Anasayfa / Hizmet Rehberi / Nikah İşlemleri
Nikah İşlemleri İçin Gerekli Evraklar


EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER


Şefliğimize evlenme
başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı
Sistemde Gülyalı'da ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi
gerekmektedir.
 


1-NÜFUS CÜZDANLARI ASLI VE BİRER ADET FOTOKOPİSİ

Resimli, Son(10) yıl içerisinde değiştirilmiş, son medeni duruma dair
bilgileri içerir, okunaklı T.C. Kimliği.(Başka bir kimlikle başvuru
yapılmaz)  
 


2-EVLENME YAŞI

18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler 
a)17 Yaşını doldurmuş ise; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile 
b)16 Yaşını doldurmuş ise; Mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı" ile
evlenme başvurusu yapılır. 
 


3-FOTOĞRAF

Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, cepheden, inkılap kanunlarına uygun
olarak, baş açık (Bayanlarda alın, çene ve yüz tamamen görünmek kaydıyla baş
örtülü olabilir),poz üniforma, poz veya pul resim olmayan (fotokopi veya
bilgisayarda çoğaltılan resimler kullanılmayacaktır). Tümü aynı 5 (Beş) adet
fotoğraf.  
 


4-SAĞLIK RAPORU

Aile hekimleri ve Toplum Sağlık Merkezlerinden alınacak, resimli mühür ve
imza ile tasdikli, genelgenin gereği tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri
kapsayan ve son 6 (altı) ay içerisinde alınmış belgelerdir.  
 


5-EVLENME EHLİYET BELGESİ
 (Evlendirme
memurluğumuzdan çıkartılmaktadır.)


6-ÖZEL BELGELER

  


İDDET KARARI:
 Medeni
durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük
evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.
BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ:
 Yabancı
uyruklu başvuru sahiplerinin  hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı
pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda
Memurluğumuzdan bilgi alınabilir."
 
  


ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ:

 
 Kendi ülkelerinden ve Türkiye"deki Konsolosluklardan alınan doğum
belgesi-bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki
yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması
zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.
 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.12.2011 tarihinde
yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması yazısına göre 2. maddesinde belirtilen
"tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde ise çok
dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir" der.
 
 Bu nedenle; Nüfus müdürlüğünden versiyon 2  Çok dilli Evlenme Ehliyet
Belgesi almaları gerekmektedir."
  


VEKALETNAME :

Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi
zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu
vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile
evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi
şarttır. Evlendirme yönetmeliği Madde 17. Vekaletnamede kişilerin nüfus
cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri
Nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır. 
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)"
 

 
PROJELER

 

                                                                         Tüm Projeler

 

 

 

  Başkan
  Fotoğraf Albümü

  Özgeçmiş

 Belediye
E-mail

 

Vergi Borcu Ödeme

 

Su Borcu Ödeme

 

www.ombudsman2017.org.tr

 

 Projelerimiz

 

Belediye Ne Yapıyor

 

Beyaz Masa

 

Kent Rehberi

 

Konaklama Alanları

 

Meclis Kararları

 

Hizmetlerimiz

   
   
   
 
 

 
KURUMSAL BELEDİYE GÜLYALI İLETİŞİM